(1)
Καφέ Α. Ριζοσπαστισμός ή/και απάθεια. Όψεις της πολιτικής συμπεριφοράς των ανέργων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. SAS 2017, 35, 69-101.