(1)
Λαμπροπούλου Μ. Κράτος και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: Δημόσιες πολιτικές και θεσμικές προσαρμογές 1950-2016. SAS 2019, 38, 11-48.