(1)
Γιαννίτσης Α.; Ζωγραϕάκης Σ. Ανατροπές και Ανακατατάξεις στην Κορυφή της Εισοδηματικής Πυραμίδας στα Χρόνια της Κρίσης. SAS 2018, 36, 45-77.