(1)
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Θ. Το πολιτικό κόμμα. SAS 2024, 43, 225-228.