(1)
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Σ. Έμφυλο υποκείμενο, καθολικότητα, σεξουαλικότητα. Μία λακανική αναπλαισίωση : Βιβλιοκριτικό Δοκίμιο για το Πετράκη, Γ. & Στρατηγάκη Μ. επ. (2023) Εισαγωγή στις Σπουδές Φύλου, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. SAS 2024, 43, 207-224.