(1)
Ζέρη Π. Robert Wuthnow, America and the Challenges of Religious Diversity [Αμερική και οι προκλήσεις της θρησκευτικής ποικιλομορφίας]. SAS 2015, 21, 273-280.