(1)
Λαγός Λ. Αλέκος Παπαδόπουλος, Τα βήματα τον Έστερναχ, Η Ελλάδα μετά το 2010. SAS 2015, 21, 301-306.