(1)
Θεοδωρίδης Π. Wilhelm Heinrich Roscher (1972/2003), "Εφιάλτης", στο James Hillman, Ο Πάνας και ο Εφιάλτης, Αρτεμίδωρου (2000), Ονειροκριτικά, Μιχάλης Χρυσανθόπουλος (2005), Αρτεμίδωρος και Φρόυντ, ερμηνευτικές προσεγγίσεις και λογοτεχνικά όνειρα. SAS 2015, 17, 383-390.