(1)
Λαμπροπούλου Έ.; Παπαμανώλης Ν.; Μπακιρλή Ε.; Αγγελή Σ.; Μπακάλη Ε. Ο δημόσιος λόγος περί "διαφθοράς" και οι προσωπικές αντιλήψεις των επίσημων φορέων και λειτουργών. SAS 2015, 20, 219-240.