(1)
Αναγνώστου Π. Max Weber και Theodor Adorno: διαφωνία ή πολυφωνία στην κοινωνιολογία της μουσικής;. SAS 2015, 20, 241-261.