(1)
Δεμερτζής Ν. Η εθνο-θρησκευτική και επικοινωνιακή εκκοσμίκευση της ορθοδοξίας. SAS 2015, 5, 83-101.