(1)
Δημητράκος Δ. Αλήθεια και ανοιχτή κοινωνία. SAS 2015, 2, 171-196.