(1)
Γουλιάμος Κ.; Θεοχάρους Α. Εταιρική ευθύνη: από τη μορφοτυπία στον κοινωνικό συμβολισμό. SAS 2015, 19, 135-142.