(1)
Βιρβιδάκης Σ. Πρόσληψη και οικειοποίηση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας από τη νεορθόδοξη θεολογία. SAS 2015, 1, 84-95.