(1)
Δραγώνα-Μονάχου Μ. Ηθική και βιοηθική. SAS 2015, 8, 1-26.