(1)
Δραγώνα-Μονάχου Μ. Mark G. Kuczewski and Ronald Polansky (Eds.) Bioethics: Ancient Themes in Contemporary Issues. SAS 2015, 8, 277-286.