(1)
Δραγώνα-Μονάχου Μ. Gilbert Hottois Et Jean-Noel Missa, Nouvelle encyclopédie De Bioethique: Medecine, Environement, Bioechnologie. SAS 2015, 8, 287-288.