(1)
Δρακοπούλου Μ. Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής 2002. SAS 2015, 8, 288-291.