(1)
Δεμερτζής Ν. Παγκοσμιοποίηση, κοινότητα και δημόσιος χώρος. SAS 2015, 4, 53-78.