(1)
Δεμερτζής Ν. Pierre Lewy, Δυνητική Πραγματικότητα. Η φιλοσοφία του πολιτισμού και του κυβερνοχώρου, μτφρ. Μιχάλης Καραχάλιος. SAS 2015, 4, 198-200.