(1)
Γεωργιάδου Β. Η εκλογική κοινωνιολογία της ακροδεξιάς ψήφου. SAS 2015, 12, 173-212.