(1)
Παϊβανάς Δ. Η πεζογραφία του Θανάση Βαλτινού, ο μεταμοντερνισμός και τo ιστοριογραφικό πρόβλημα. SAS 2015, 12, 297-334.