(1)
Τεπέρογλου Ε.; Χατζηπαντελής Θ.; Ανδρεάδης Ι. Μελέτη διαιρετικών τομών εκλογέων και υποψηφίων στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίπολο: Συγκλίσεις και αποκλίσεις. SAS 2015, 25, 37-63.