(1)
Βλάχος Γ. Κ. Η τεχνολογική επανάσταση και η πολιτική. SAS 2015, 27, 125-139.