(1)
Λαλιούτη Τ. Θανάσης Δ. Σφήκας (επιμ.), Το Σχέδιο Μάρσαλ. Ανασυγκρότηση και διαίρεση της Ευρώπης. SAS 2015, 27, 209-215.