(1)
Ρουδομέτωφ Β.; Χρίστου Μ. To "1974" ως πολιτισμικό τραύμα. SAS 2015, 28, 51-80.