(1)
Βανδώρος Σ. Να είμαι ο εαυτός μου: Η αυθεντικότητα του υποκειμένου στον J. J. Rousseau ως πολιτικό αίτημα. SAS 2015, 26, 151-164.