(1)
Λαδή Σ. Συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια πολιτική: από τη θεωρία στην πράξη. SAS 2015, 24, 79-98.