(1)
Γκούσκος Δ.; Στάιου Ε. Αξιολόγηση της επιχειρησιακής ανάπτυξης του ιστοχώρου opengov.Gr. SAS 2015, 24, 115-124.