Βαρών-Βασάρ Ο. (2016). Στον απόηχο της ύπόθεσης Ντρέυϕους στην Ελλάδα. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 34, 131–150. https://doi.org/10.12681/sas.10252