Κόρδας Γ. (2016). Sabrina P. Ramet (ed.), Religion and Politics in Post-Socialist Central and Southeastern Europe: Challenges since 1989. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 34, 212–215. https://doi.org/10.12681/sas.10258