Καφέ Α. (2017). Ριζοσπαστισμός ή/και απάθεια. Όψεις της πολιτικής συμπεριφοράς των ανέργων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 35, 69–101. https://doi.org/10.12681/sas.10615