Γιαννίτσης Α., & Ζωγραϕάκης Σ. (2018). Ανατροπές και Ανακατατάξεις στην Κορυφή της Εισοδηματικής Πυραμίδας στα Χρόνια της Κρίσης. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 36, 45–77. https://doi.org/10.12681/sas.15737