Κατσούλης Η. (2019). Η Ελληνική κοινωνία: Προ-νεωτερική, νεωτερική ή κάτι άλλο;. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 38, 103–139. https://doi.org/10.12681/sas.19512