Λιαλιούτη Ζ. (Τζένη). (2019). Vaia Doudaki & Nico Carpentier (επιμ.), Cyprus and its conflicts: representations, materialities, and cultures, Berghahn Books, Νέα Υόρκη & Οξφόρδη 2018. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 39, 164–166. https://doi.org/10.12681/sas.21132