Σιώμος Θ. (2024). Εθνικές Εκλογές 17ης Νοεμβρίου 1974: : «Μεταπολίτευση» και τηλεοπτικοποίηση του εκλογικού ανταγωνισμού. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 43, 161–196. ανακτήθηκε από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/30854