Γαρδικιώτης Α., & Πηλιούσης Α. (2024). Η ψυχολογία της παραπληροφόρησης: Αποδοχή και αντιμετώπιση . Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 43, 101–133. ανακτήθηκε από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/33155