ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ. (2024). Fake news, fact-checking και προπαγάνδα στον κοινοβουλευτικό λόγο. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 43, 134–160. ανακτήθηκε από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/33350