Ζέρη Π. (2015). Robert Wuthnow, America and the Challenges of Religious Diversity [Αμερική και οι προκλήσεις της θρησκευτικής ποικιλομορφίας]. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 21, 273–280. https://doi.org/10.12681/sas.462