Λαγός Λ. (2015). Αλέκος Παπαδόπουλος, Τα βήματα τον Έστερναχ, Η Ελλάδα μετά το 2010. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 21, 301–306. https://doi.org/10.12681/sas.471