Καρατζαφέρη Α. (2015). David N. Smith: Who Rules the Universities? An Essay in Class Analysis. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 14, 267–272. https://doi.org/10.12681/sas.482