Λαμπροπούλου Έ., Παπαμανώλης Ν., Μπακιρλή Ε., Αγγελή Σ., & Μπακάλη Ε. (2015). Ο δημόσιος λόγος περί "διαφθοράς" και οι προσωπικές αντιλήψεις των επίσημων φορέων και λειτουργών. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 20, 219–240. https://doi.org/10.12681/sas.526