Καφέ Α. (2015). Nancy Bermeo & Larry Μ. Bartels (επιμ.), Mass politics in tough times. Opinions, votes and protest in the great recession. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 32, 211–217. https://doi.org/10.12681/sas.570