Παπαδάκης Ν., & Ζιρπιάδου Ε. (2015). Στα όρια της διαβούλευσης: "Ανοικτή" νομοπαρασκευαστική διαδικασία, οργάνωση συμφερόντων και εκπαιδευτική πολιτική στην ανώτατη εκπαίδευση: η περίπτωση της ομάδας εργασίας του 1980 (ομάδα Σταθόπουλου). Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 13, 19–48. https://doi.org/10.12681/sas.576