Δημητράκος Δ. (2015). Αλήθεια και ανοιχτή κοινωνία. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 2, 171–196. https://doi.org/10.12681/sas.612