Φραγκουδάκη Ά. (2015). Πολυπολιτισμός, εθνικισμός και ακροδεξιά. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 30, 105–150. https://doi.org/10.12681/sas.645