Γουλιάμος Κ., & Θεοχάρους Α. (2015). Εταιρική ευθύνη: από τη μορφοτυπία στον κοινωνικό συμβολισμό. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 19, 135–142. https://doi.org/10.12681/sas.660