Στρατηλάτης Κ. (2015). Η κριτική θεωρία στην εποχή της μεσοποιημένης επικοινωνίας. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 19, 297–334. https://doi.org/10.12681/sas.674