Λάβδας Κ. (2015). Εξευρωπαϊσμος, θεσμοί και πολίτικη ανάλυση. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 1, 163–172. https://doi.org/10.12681/sas.688