Δραγώνα-Μονάχου Μ. (2015). Ηθική και βιοηθική. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 8, 1–26. https://doi.org/10.12681/sas.715